Výstava Petríka Očadlíka v Rajci, 19.06. – 27.07.20