O NÁS

Informačné centrum Rajecká pohoda vzniklo v roku 2004 ako jediná informačná kancelária na Slovensku, ktorej hlavná i vedľajšia hospodárska činnosť bola a doteraz je financovaná z vlastnej podnikateľskej činnosti.

Turistické informačné centrum Rajecká Pohoda funguje ako cestovná agentúra, aby z príjmov z tejto činnosti mohla ako súkromná organizácia zabezpečiť neplatené služby turistického informačného centra a to hlavne:

  • zber, aktualizácia a bezplatné poskytovanie informácií o: ubytovacích a stravovacích zariadeniach, službách súvisiacich s cestovným ruchom, kultúrnych pamiatkach, prírodných zaujímavostiach, kultúrnych a športových podujatiach v regióne, autobusových a vlakových spojeniach
  •  propagácia prostredníctvom vlastnej internetovej stránky www.rajeckapohoda.sk, jej napĺňanie a aktualizácia. Na stránke sú uverejnené najdôležitejšie získané informácie o regióne Rajecká dolina, a je zároveň hlavným nástrojom propagácie popri platenej inzercii v printových médiách, v rozhlase, či TV
  • edičná a propagačná činnosť, spolupráca pri tvorbe propagačných materiálov a projektoch zameraných na podporu rozvoja CR a tiež vydávanie vlastných propagačných materiálov v menšom objeme (bezplatne distribuovaných, ale aj predajných)
  • spoluúčasť na výstavách CR.

Naša vedľajšia činnosť zahŕňa najmä zabezpečovanie ubytovacích a stravovacích služieb v Rajeckej doline, tvorbu vlastných produktov podľa požiadaviek klientov a maloobchodnú činnosť v podobe predaja suvenírov, máp, pohľadníc,známok, či rôznych upomienkových predmetov, ako aj prenájom športových potrieb (požičovňa bicyklov), predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia. V najbližšej dobe plánujeme poskytovanie animačných služieb, predovšetkým pre deti, ale aj dospelých v Rajeckých Tepliciach.