Rajecká Pohoda

Informačné centrum Rajecké Teplice

Turistické informačné centrum Rajecká Pohoda funguje ako cestovná agentúra, aby z príjmov z tejto činnosti mohla ako súkromná organizácia zabezpečiť neplatené služby turistického informačného centra a to hlavne:

  • zber, aktualizácia a bezplatné poskytovanie informácií o: ubytovacích a stravovacíchzariadeniach, službách súvisiacich s cestovným ruchom, kultúrnych pamiatkach, prírodných zaujímavostiach, kultúrnych a športových podujatiach v regióne, autobusových a vlakových spojeniach
  •  propagácia prostredníctvom vlastnej internetovej stránky www.rajeckapohoda.sk, jej napĺňanie a aktualizácia. Na stránke sú uverejnené najdôležitejšie získané informácie o regióne Rajecká dolina, a je zároveň hlavným nástrojom propagácie popri platenej inzercii v printových médiach, v rozhlase, či TV
  • edičná a propagačná činnosť, spolupráca pri tvorbe propagačných materiálov a projektoch zameraných na podporu rozvoja CR a tiež vydávanie vlastných propagačných materiálov v menšom objeme (bezplatne distribuovaných, ale aj predajných)
  • spoluúčasť na výstavách CR.

Naša vedľajšia činnosť zahŕňa najmä zabezpečovanie ubytovacích a stravovacích služieb v Rajeckej doline, tvorbu vlastných produktov podľa požiadaviek klientov a maloobchodnú činnosť v podobe predaja suvenírov, máp, pohľadníc,známok, či rôznych upomienkových predmetov, ako aj prenájom športových potrieb (požičovňa bicyklov), predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia. V najbližšej dobe plánujeme poskytovanie animačných služieb, predovšetkým pre deti, ale aj dospelých v Rajeckých Tepliciach.

Kde nás nájdete

Naše informačné centrum nájdete v centre Rajeckých Teplíc, oproti Labutiemu jazierku. Nachádza sa v historickej budove postavenej okolo roku 1900 kúpeľným lekárom a filantropom Rudolfom Flammom a ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou v roku 2017.

VZDIALENOSTI:

Kúpele Aphrodita   120 m

Centrum                   280 m

Vlaková a autobusová stanica  320 m

Kúpalisko Laura    500 m

Súradnice: S  – 49°07´48´´  V – 18°41´00´´

411 m n. m..