Otvorenie jarnej turistickej sezóny na Lietavskom hrade (09.04.22)