Burčiakové slávnosti a Rajeckoteplický jarmok, 10.-11.09.22