Stal v Bytči stredoveký hrad?, Sobášny palác v Bytči, 19.09.2023