Empatia – Mladý dizajn pre všetkých 29.2.-30.6.2024