Prednáška jedlé divorastúce bylinky 9. apríla 2024 o 17. 00