Ornitologická sobota, 01.06.2024 o 7.00 hod., areál Budatínskeho parku