Mladý dizajn pre všetkých – štvrtok 20. 6. o 16.00

Umelci v meste, Raj. Teplice, 15.06.2024

Prehliadka mesta Raj. Teplice, 16.06.2024 o 14.00 hod.

Otvorenie letnej sezóny 2024, 13. – 16.06.2024

2. júna 2024-Medzinárodný deň detí vo Vychylovke

plagáty rok 2024 – 11

Noc múzeí a galérií, Kysucké múzeum v Čadci, 18.05.24

Deň železnice, 19.05.24, Vychylovka

Noc múzeí a galérií v Kysuckom skanzene