Riaditeľ sprevádza – prehliadka Budatínskeho hradu, 04.04.2023