Otvorenie jarnej turistickej sezóny na Lietavskom hrade, 15.04.2023